Przepisy federalne utrudniają weteranom dostęp do medycznej marihuany

/

Przepisy federalne utrudniające dostęp weteranów do medycznej marihuany

Posted by Marihuana Doctors on 11/08/2019 in Medyczna marihuana

Zaktualizowano 21 stycznia 2020 r. Treść medyczna zweryfikowana przez Dr. Joseph Rosado, MD, M.B.A, Chief Medical Officer

Weteranów poszukujący opieki zdrowotnej za pośrednictwem Departamentu Spraw Weteranów (VA) są często często są sfrustrowani, gdy szukają medycznej marihuany do leczenia swoich schorzeń. Medyczna marihuana pozostaje nielegalna na poziomie szczeblu federalnym, więc lekarze VA nie mogą jej zalecać.

Jak podaje nowojorska telewizja WABC News, "podczas niedawnego przesłuchania w Kongresie, podczas którego analizowano projekty ustaw, które pozwoliłyby na rozszerzenie dostępu do medycznej marihuany dla weteranów, przedstawiciele VA zaznaczyli, że będą się sprzeciwiać takiej polityce tak długo, jak długo marihuana pozostaje nielegalna na poziomie federalnym".

Zgodnie z polityką VA, weteranom nie mogą zostać pozbawieni świadczeń z powodu używania marihuany, a weterani są zachęcani do jednak lekarze VA nie mogą zalecać medycznej marihuany ani wydawać dokumentów. medycznej marihuany lub wydawać dokumentów pozwalających weteranom na legalne otrzymywanie medycznej marihuany w stanowych aptekach. VA nie będzie też płacić za medyczną marihuanę.

W badaniu przeprowadzonym w 2019 r. przez Weteranów z Iraku i Afganistanu 75% ankietowanych weteranów stwierdziło, że byliby że byliby "bardzo zainteresowani" korzystaniem z medycznej marihuany, gdyby była ona dostępna. gdyby była dostępna, podczas gdy tylko 20% stwierdziło, że kiedykolwiek używało jej do celów leczniczych. Zdecydowana większość - 83% - stwierdziła, że marihuana powinna być legalna do celów leczniczych.