Rekreacyjna marihuana na karcie wyborczej w Arizonie

/

Rekreacyjna marihuana na karcie wyborczej w Arizonie

Posted by Nancy Moraa on 08/24/2020 in Aktualności

Zawartość medyczna zweryfikowana przez Dr. Joseph Rosado, MD, M.B.A, Głównego Lekarza

Wyborcy z Arizony będą mieli okazję wypowiedzieć się na temat głosowania na karcie wyborczej w listopadzie tego roku. Sąd Najwyższy w czwartek wydał orzeczenie stwierdzające, że inicjatywa wyborców, która zalegalizowałaby komercyjny, rekreacyjny program marihuany w tym listopadzie. To usunie ostatnie wyzwanie prawne i utoruje drogę do wielkich możliwości.

Rekreacyjna marihuana w opozycji do innych

Decyzja Sądu Najwyższego nie została przyjęta z zadowoleniem przez wszystkich. Działacze prohibicyjni podjęli ostatni wysiłek, aby nie dopuścić tej kwestii do głosowania. Wydali oni oświadczenia, w których powoływali się na to, że podsumowanie inicjatywy nie określiło wielu zmian, które miałyby zostać wprowadzone do prawa stanowego, takich jak proponowany 16% podatek akcyzowy od sprzedaży marihuany. Jednak James Smith, sędzia Superior Court, stanowczo odrzucił te argumenty na początku tego miesiąca.

W swoim orzeczeniu o odrzuceniu argumentów, sędzia napisał, że główne przepisy ustawy Smart and Safe Arizona Act zostały zawarte w streszczeniu. Zauważył również, że prawnicy zajmujący się legalizacją zajęli 25 stron, aby opisać przepisy, które ich zdaniem powinny być zawarte.

Oto co mówi inicjatywa marihuany.

    Wzywa do stworzenia struktury licencjonowania dla wszystkich istniejących operatorów medycznej marihuany Przyznaje 26 licencji socjalnych dla właścicieli ze społeczności dotkniętych wojną z narkotykami.

Sąd Najwyższy podtrzymał decyzję sędziego, który uznał, że 100-słowny opis ustawy "Smart and Smart and Safe Arizona Act" dokładnie opisuje tę propozycję. Jak można sobie wyobrazić, trudno jest umieścić każdy możliwy szczegół lub zakwaterowanie w 100-słownym opisie. Sędzia Sądu Najwyższego zgodził się, że było wystarczająco dużo informacji, aby wyborcy mogli podjąć świadomą decyzję na karcie do głosowania.

Decyzja ta otwiera drogę do umieszczenia tej propozycji na listopadowej karcie wyborczej. Dla Izby Przemysłowo-Handlowej Arizony (Arizona Chamber of Commerce and Industry) wybór ten jest znaczącą porażką, ponieważ wynajęli oni prawników, aby zapobiec poddaniu środka pod głosowanie. Grupa biznesowa rozważa teraz możliwość zbierania pieniędzy w nadziei na przekonanie ludzi do odrzucenia tego projektu.

Masowe poparcie dla środka od obywateli mieszkających w Arizonie

OH Predictive Insights (firma badawcza z siedzibą w Phoenix, Arizona) opublikowała wyniki ostatniego sondażu. W sondażu 62% wyborców z Arizony opowiedziało się za legalizacją rekreacyjnej marihuany. Tylko 32% mieszkańców stanu było temu przeciwnych.

Opinia na temat legalizacji marihuany dla dorosłych wydaje się być podzielona wzdłuż linii partyjnych. Demokraci i obywatele popierający partie niezależne są za legalizacją marihuany do celów rekreacyjnych. Republikańscy wyborcy i politycy są temu zdecydowanie przeciwni.

Po przegłosowaniu tej ustawy, dorośli mogliby posiadać i używać do uncji marihuany lub 12 roślin. Nałożony zostałby również 16% podatek od sprzedaży, który przyniósłby 300 milionów dolarów rocznie. Te nowe dochody sfinansują community colleges, bezpieczeństwo publiczne, programy zdrowotne oraz budowę i naprawę infrastruktury, np. dróg.

Ochrona nieletnich

Ustawa zakazuje sprzedaży marihuany kupującym, którzy nie ukończyli 21 lat. Zabroniona byłaby również sprzedaż produktów z marihuaną, które przypominają ludzi, zwierzęta, owady, owoce, zabawki lub kreskówki. Kiedy marihuana jest reklamowana, nie powinna mieć również żadnych nazw ani wzorów, które imitują marki żywności i napojów sprzedawanych dzieciom.

Ustawa zezwala również władzom lokalnym na uchwalenie "rozsądnych przepisów zagospodarowania przestrzennego, które ograniczają lokalizację punktów sprzedaży i testowania marihuany, jak również ograniczają lub całkowicie zakazują prowadzenia takich punktów". Ustawa zawiera również przepis, który pozwala osobom skazanym za niektóre przestępstwa związane z marihuaną na usunięcie ich z rejestru.

Środek ten jest korzystny dla wielu osób, a dzięki ogromnemu poparciu z wielu stron, kiedy dojdzie do głosowania w listopadzie, bez wątpienia przejdzie i stanie się oficjalnym prawem.