Wielu pracowników dyspenserów nie ma odpowiedniego przeszkolenia

/

Wielu pracownikom dyspenserów brakuje szkoleń

Posted by Marihuana Doctors on 12/11/2019 in Medyczna marihuana

Zaktualizowano 21 stycznia 2020 r. Treść medyczna zweryfikowana przez Dr. Joseph Rosado, MD, M.B.A, Chief Medical Officer

Pacjenci korzystający z medycznej marihuany często polegają na pracowników dyspensariatu, którzy doradzają im w wyborze odmian i produktów z marihuany. Jednak szkolenia dla tych pracowników mogą być nieregularne, a wymagania dotyczące wykształcenia różnią się w zależności od stanu. w poszczególnych stanach. Jak wynika z artykułu opublikowanego przez serwis Politico, wielu sprzedawców nie posiada wykształcenia medycznego lub naukowego.

Ponad połowa z 33 stanów, w których obowiązują prawa dotyczące medycznej marihuany zezwala budtenderom doradzać pacjentom, ale inne stany wymagają, by dyspen farmaceuci, lekarze lub pielęgniarki na miejscu lub na wezwanie.

Na przykład w Minnesocie tylko licencjonowani farmaceuci mogą proponować produkty z konopi indyjskich w Minnesocie. W Pensylwanii tylko farmaceuta lub inny licencjonowany pracownik medyczny może udzielać porad pacjentom korzystającym z medycznej marihuany. pacjentom. Maryland zezwala sprzedawcom na udzielanie ogólnych informacji, ale tylko tylko lekarze, farmaceuci lub pielęgniarki mogą udzielać bardziej szczegółowych porad. porady.

Niektórzy lekarze edukują się o odmianach, aby lepiej informować pacjentów. Pracownicy medyczni i pacjenci mogą zajrzeć na stronę MarijuanaDoctors.com gdzie można znaleźć informacje na temat efektów terapeutycznych różnych odmian.