Pierwsze głosowanie w sprawie ograniczenia stężenia THC - ustawa 1317 przeszła w Kolorado.

/

Pierwsze głosowanie w sprawie ograniczenia zawartości THC - ustawa 1317 przeszła w Kolorado

Posted by Lori Ann Reese on 05/19/2021 in Prawo o marihuanie

Zawartość medyczna sprawdzona przez Dr. Joseph Rosado, MD, M.B.A, Chief Medical Officer

Osiem godzin zajęło trzynastu przedstawicielom komisji House Public & Behavioral Health & Human Services w Kolorado, aby jednogłośnie zatwierdzić ustawę House Bill 1317. Napisaliśmy artykuł na temat walki toczącej się w Kolorado o ograniczenie mocy THC. Omówiliśmy też, w jaki sposób uzależnienie i szkody zdrowotne spowodowane przez skoncentrowaną marihuanę dla nieletnich, były główną motywacją do opracowania nowej ustawy.

Przeczytaj: "Dlaczego Kolorado chce ograniczenia do 15% THC?" i obejrzyj wideo NORML z przedstawicielką Kolorado Yadirą Caraveo i senatorem Paulem Lundeenem.

Westworld donosi, że we wtorek,18

maja, lobbyści weszli na wysokie obroty, aby udowodnić potrzebę nowych limitów legalnych mocy. Zwłaszcza dla koncentratów. Grupy zajmujące się polityką zdrowia publicznego, rodzice i pracownicy służby zdrowia poparli reformę przepisów dotyczących medycznej marihuany w Kolorado. I było ogromne poparcie dla zmiany obecnych przepisów dotyczących marihuany, aby znacznie ograniczyć moc. Nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych.

Jednogłośne głosowanie Komisji Zdrowia Publicznego, Behawioralnego i Usług Społecznych w Izbie przewiduje podobne poparcie w Senacie dla reformy prawnej marihuany. Wielu analityków branżowych przewiduje, że bez oburzenia opinii publicznej na reformę marihuany, może ona zostać wprowadzona w życie w 2021 roku. A to oznacza, że pacjenci nie będą mogli otrzymać marihuany w Kolorado o mocy wyższej niż 15%. Bez odwołania i wsparcia ze strony dostawcy podstawowej opieki zdrowotnej.

Według Westworld, ponad 200 osób zarejestrowało się, aby przemówić przed komisją. W ciągu jednego dnia, po publicznym ogłoszeniu18

maja 2021 r. Photo Credit: rbspace | Deposit Photos

Dlaczego w Kolorado dąży się do ograniczenia zawartości THC, wprowadzając "miękką prohibicję"?

Koncentraty wydają się być głównym problemem dla ludzi i grup, które opowiadają się za reformą marihuany w Kolorado. W marcu, Denver Post nazwał zmiany największym remontem w prawie marihuany od czasu legalizacji marihuany rekreacyjnej.

W Kolorado, zmiana z kwiatów na koncentraty o wysokiej mocy nastąpiła szybko. The Denver Post podzielił się informacją, że w 2014 roku medyczna i rekreacyjna marihuana sprzedawana w stanie była w przeważającej mierze kwiatem. Tylko 11% sprzedaży marihuany dotyczyło koncentratów. Ale pięć lat później, koncentraty były najpopularniejszym zakupionym produktem z konopi indyjskich. A sprzedaż całych kwiatów stanowiła mniej niż 50% wszystkich transakcji.

Medyczne i pozarejestracyjne stosowanie psychodelików zostało również zalegalizowane w Kolorado, w 2019 roku. I wiele osób uważa, że ustawodawstwo psychodeliczne może również zostać uchylone. Niektóre rozmowy na temat dostępu do psychodelików lub ustawodawstwa "Right to Use" dla pacjentów w Kolorado mogą być również zagrożone. To jako stan stara się panować w większej kontroli nad wysokiej mocy opcji medycyny alternatywnej dla pacjentów. I dla użytkowników rekreacyjnych.

Szybki zwrot w kierunku koncentratów, jako lidera sprzedaży produktów z konopi w stanie, bardzo niepokoi dostawców i rodziców. Podczas gdy marihuana nie wydaje się być niebezpieczna dla zdrowia dorosłych, nie istnieją żadne badania podłużne dotyczące codziennego używania produktów o wysokiej mocy. Wysoki poziom THC może jednak zmieniać, a w niektórych przypadkach upośledzać rozwój poznawczy u dzieci. Nieletni mieszkający w domach z posiadaczami kart medycznych mogą być bardziej narażeni na ryzyko uzależnienia i wczesnego używania.

Co zmieniłby House Bill 1317?

House Bill 1317, jeśli przejdzie przez Senat Kolorado, zrobi więcej niż tylko obniży maksymalną moc wszystkich produktów THC. Na szczycie listy znajdują się opakowania, które mają ograniczyć liczbę koncentratów sprzedawanych w dyspenseriach. Jeśli House Bill 1317 przejdzie przez Senat Kolorado, wszystkie rodzaje koncentratów do dabbingu będą musiały spełniać nowe wymagania dotyczące opakowań. Nie więcej niż 0,1 grama byłoby dozwolone.

Mieszkańcy Kolorado w wieku 18-20 lat mogą obecnie kupić do 40 gramów koncentratów dziennie. House Bill 1317 znacznie obniżyłby maksymalną ilość zakupu do 2 gramów koncentratów. I tylko 8 gramów kwiatu. Wdrożony zostałby nowy system dokładnego śledzenia zakupów. Zapobiegnie to "zapętlaniu", czyli praktyce odwiedzania wielu poradni w celu zakupu większej ilości produktów z konopi.

Dla pacjentów, śledzenie byłoby powiązane z kartą medyczną (tak jak to jest w innych stanach). Natomiast w przypadku posiadaczy kart niemedycznych, śledzenie zakupu może być powiązane z prawem jazdy.

Inne stany, takie jak Vermont, wprowadziły limit THC. W Vermont, konopie indyjskie w postaci całych kwiatów są ograniczone do 30% THC i 60% w przypadku koncentratów i olejów konopnych. Proponowany w projekcie ustawy 1317 limit 15% wydaje się dotyczyć wszystkich produktów z konopi indyjskich do użytku dorosłego i medycznego. Jednakże, 18-20-letni posiadacze kart medycznych nie zostaną dotknięci przez nowy środek, sponsor ustawy.

Lekarze mogliby składać specjalne odwołania w imieniu pacjenta z przewlekłą lub terminalną chorobą. Pozwoliłoby to pacjentowi na dostęp do produktów z konopi o wyższej mocy.

Więcej złych wiadomości:Pacjenci mogą nie być w stanie uzyskać skierowania na kartę medyczną przez telemedycynę

po wprowadzeniu ustawy 1317.

Jedną z innych niepokojących zmian w proponowanym projekcie ustawy House Bill 1317 jest usunięcie telemedycyny jako opcji. Pacjenci mogą umówić się na telemedyczną ocenę stanu zdrowia z dostawcą opieki lub lekarzem. W tej chwili, może się to odbyć online, poprzez bezpieczny serwer i wideokonferencję pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Podczas telemedycznej oceny stanu zdrowia, lekarz przegląda historię zdrowia, suplementy i leki pacjenta. Pomaga to zapewnić dodatkowy krok bezpieczeństwa, aby upewnić się, że medyczna marihuana nie jest przeciwwskazana. Lub coś, co może kolidować z receptami, które pacjent może przyjmować.

Rozmowa z lekarzem sprawdza również informacje dotyczące stylu życia, w tym historię (jeśli istnieje) nadużywania narkotyków lub przestępstw związanych z marihuaną. Konkretnie, dystrybucja i przestępstwa z użyciem przemocy mogą sprawić, że pacjent nie będzie kwalifikował się do otrzymania karty medycznej.

Jednak niektórzy dostawcy usług medycznych uważają, że wywiad dotyczący karty medycznej i przegląd historii zdrowia powinny być przeprowadzane tylko osobiście. I że pacjent powinien być zobowiązany do dostarczenia do wglądu cyfrowej kopii 1-3 letniej historii zdrowia.

Photo Credit: karenr | Deposit Photos

Grupy popierające reformę legislacyjną dotyczącą marihuany w Kolorado uważają, że telemedycyna jest zbyt swobodna i nieformalna, aby zapewnić kompleksową ocenę. I że obecnie w Kolorado jest "zbyt łatwo" uzyskać kartę medyczną. Nowe przepisy mogą być wzorowane na stanach, które wymagają relacji z lekarzem (więcej niż jedna wizyta), aby skierować pacjenta do medycznej marihuany.

Wyraźswój sprzeciw wobec reformy marihuany i zakazu

ustawy 1317

Jeśli jesteś pacjentem lub opiekunem mieszkającym w Kolorado i sprzeciwiasz się zmianom, które ustawa 1317 wprowadzi do przepisów dotyczących medycznej marihuany, teraz jest czas, aby zostać wysłuchanym. Tak jak ponad 200 lobbystów i zwolenników wyraziło swoje poparcie dla limitu THC i innych restrykcyjnych przepisów reformy, tak i Ty masz szansę coś zmienić.

Colorado School of Public Health jest zobowiązana do przedstawienia raportu na temat wpływu produktów z marihuaną o wysokiej mocy do lipca 2022 roku. Na podstawie tego raportu i opinii publicznej powstaną zalecenia dotyczące polityki i poprawki do ustawy 1317. Istnieje możliwość wypowiedzenia się przed ostatecznym opracowaniem przepisów.

Sponsorami ustawy 1317 w Kolorado są:

  • Rep. Tim Geitner
  • Rep. Yadira Caraveo
  • Sen. Chris Hansen
  • Sen. Paul Lundeen
  • Sen. Kevin Priola

Featured Image: Yarygin | Deposit Photos